ข่าวและประกาศ

ประกาศจากฝ่ายบริการฯ เรื่องการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์

ประกาศจากฝ่ายบริการฯ เรื่องการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์

by สนิท หฤหรรษวาสิน -
Number of replies: 0

ประกาศจากฝ่ายบริการการศึกษา

ครบกำหนดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เรียนต่อในชุดที่ 4 และชุดที่ 10 วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นี้  หากเลยวันที่กำหนด นักศึกษาจะต้องเสียค่าปรับตามระเบียบ